- AVÍS LEGAL -

Sobre APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L.

APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. és una empresa de desenvolupament de software íntegrament especialitzada en la geriatria, sent el seu objectiu proporcionar una eina de gestió eficaç i moderna al mercat de la geriatria.

ResiPlus i ADD Informàtica® ® són marques comercials registrades per APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L.

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement que APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. . amb C.I.F. B97285720 i domiciliada en el C/ Helsinki 52, 6B Entresòls 1, 2 i 4 – Parc Central 46900 Torrent-València-Espanya és titular del Lloc Web www.addaphelion.com

APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de València en el tom 7370, Llibre 4671, Foli 189, Secció 8, Fulla V 87481

Si vol contactar amb nosaltres pot fer-lo mitjançant correu postal, en l’adreça dalt indicada, en el telèfon 96 158 81 33 o bé a través del correu electrónic comercial comercial@addinformatica.com

Propietat intel•lectual i industrial.

Tot el contingut exposat al públic en la pàgina web de ResiPlus, textos i material gràfic són propietat de APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L., queda totalment prohibit la, reproducció parcial o total d’aquest portal.

Igualment l’estructura, disseny i forma de presentació dels elements [incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, gràfics, imatges, àudio, fitxers, logotips, combinacions de colors, bases de dades, i qualsevol element susceptible de protecció] estan protegits per drets de propietat intel•lectual, titularitat de APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES.

Els continguts explicatius del producte, exposats amb fins comercials en la pàgina Web tals com dossiers, DEMOS, documents, contingut multimèdia i material comercial que es pot descarregar pel visitant a la pàgina Web té limitat el seu ús i la funció del qual és informar sobre el producte a la persona o residència en particular són propietat de APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, quedant prohibida la seva reproducció, transformació, distribució i comunicació publica a tercers.

La còpia de textos, videos, tutorials i tot el material formatiu que pot ser accedit a través de l’àrea privada de clients del portal està prohibida amb fins divulgatius a terceres parts, queda limitat el seu ús a fins formatius i educatius pel client en particular quedant prohibida la seva reproducció, transformació, distribució i comunicació publica a tercers.

Igualment, està prohibida l’utilització, en cap concepte, dels signes distintius [marques i/o noms comercials] la propietat industrial dels quals és titularitat de APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. o els seus col•laboradors.

Responsabilitat

APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. ha elaborat aquest Lloc Web amb informació procedent de fonts internes i externes i ho oferix en el seu estat actual als Usuaris, podent contindre imprecisions o errates.

APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels productes, serveis o continguts oferts en el mateix, ni que el contingut existent en el seu Lloc Web no contingui errors o no es trobi actualitzat, quedant exonerada de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per tals circumstàncies. APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L.portarà a terme, sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat tingui notícies dels errors, desconnexions o falta d’actualització dels continguts, totes aquelles labors tendents a resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els referits continguts.

Així mateix, APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. no garanteix la fiabilitat tècnica del seu Lloc Web ni l’accés a les seves diferents pàgines, ni la fiabilitat dels continguts proporcionats per tercers a través del seu Lloc Web, quedant de la mateixa forma exonerada de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per la falta de certesa, veracitat, disponibilitat, continuïtat, licitud, actualització i naturalesa de tals continguts.

APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. manifesta i garanteix que el seu Lloc Web disposa de la tecnologia (software y hardware) necessària a la data, per a l’accés i/o utilització del mateix. No obstant això, APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. no garanteix l’eventual existència de virus o altres elements tecnològics nocius en el Lloc Web que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari introduïts per qualsevol mitjà per tercers. Igualment, APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. manifesta que el present Lloc Web conta amb sistemes de seguretat adequats en funció de la tecnologia actual.

Així mateix, APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per l’utilització per part de l’Usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’Usuari en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del mateix.

APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. no es fa responsable de qualsevol conseqüència a causa de mal ús de la ’DEMO’ operativa ni de qualsevol problema en el seu ordinador sorgit després de l’instal•lació de la ‘DEMO’ operativa, tampoc es fa responsable dels problemes sorgits deguts a elements externs que poguessin interferir en el bon funcionament del seu ordinador ni del programa RESIPLUS com virus, troyanos, programacions malintencionades, subrutinas programades malintencionadament o la lentitud en equips no potents que no compleixin amb els requisits de hardware recomanats.

Si qualsevol Usuari considerés que el contingut del Lloc Web de APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L. és il•lícit o lesiona béns o drets de l’Usuari o d’un tercer haurà d’informar d’això a APHELION SOLUCIONS INFORMÀTIQUES mitjançant remissió de correu electrònic a comercial@addinformatica.com