ZAPYTAJ DEMO | Zadzwoń do nas, jeśli masz jakieś pytania! +48 22 206 21 85

- NOTA PRAWNA -

Informacje o firmie APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o.

 

APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. to producent zintegrowanego oprogramowania komputerowego dla sektora opieki długoterminowej, którego celem jest dostarczenie nowoczesnego oraz skutecznego narzędzia do zarządzania placówkami opieki długoterminowej.

ResiPlus i ADD Informática® to zastrzeżone znaki towarowe zarejestrowane przez APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o.

APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o., o numerze NIP B97285720 z siedzibą w Walencji (Hiszpania), przy C/ Helsinki 52, 6B Antresola 1, 2 i 4 – Parc Central 46900 Torrent-Valencia-Hiszpania, wpisanej do Rejestru Handlowego w Walencji Tom 7370, Księga 4671, Karta 189, Sekcja 8, Wpis V 87481. Zgodnie z artykułem 10 Ustawy 34/2002 z 11 lipca w sprawie Usług Społeczeństwa Informacyjnego oraz Handlu Elektronicznego, APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. posiada wyłączne prawo do używania tej domeny oraz przysługują jej wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej w domenie www.addinformatica.com

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag, prosimy o kontakt na adres firmy podany powyżej, przez email comercial@addinformatica.com lub kontakt telefoniczny 22 206 21 85.

Prawa autorskie i prawo własności przemysłowej

Wszelkie treści umieszczone na Stronie Internetowej ResiPlus, teksty oraz jej projekt graficzny, są własnością APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o.. Bez uzyskania zgody APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. zabronione jest wykorzystanie w części lub całości Strony Internetowej.

Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe, bazy danych, logotypy, kolorystyka lub układ strony są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. . Zawartość strony internetowej chroniona jest prawem autorskim, prawem o ochronie znaków towarowych i innymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Opisy produktów opublikowano na Stronie Internetowej w celach handlowych: broszury, dokumentacja, demo produktów, ulotki, treści multimedialne oraz materiały handlowe, mogą być pobrane przez użytkowników strony internetowej, jednak ich wykorzystanie jest ograniczone, dostarczają informacji na temat produktu pracownikom domów opieki. Materiały te są własnością APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. ich zawartość lub treść nie może być modyfikowana, kopiowana, reprodukowana, odtwarzana, publikowana lub przekazywana osobom trzecim.

Kopiowanie oraz udostępnianie osobom trzecim tekstów, filmów, szkoleń oraz materiałów szkoleniowych, dostępnych w prywatnej strefie klienta jest zabronione. Materiały przeznaczone są do celów edukacyjnych oraz szkoleniowych dla klientów, w związku z tym zabronione jest ich powielanie, przetwarzanie, dystrybucja oraz udostępnianie osobom trzecim.

Zabrania się używania znaków rozpoznawczych [znaków towarowych i/lub nazw handlowych], które stanowią własność intelektualną APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. lub ich współpracowników.

Ograniczenie Odpowiedzialności

APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. stworzyła tę stronę opierając się na informacjach ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Firma na bieżąco aktualizuje informacje zawarte na niniejszej Stronie Internetowej, jednakże w granicach dopuszczalnych prawem nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na Stronie. APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. nie udziela poparcia, ani nie kontroluje witryn internetowych osób trzecich, do których łącza zostały umieszczone na Stronie. Nie jest również w żaden sposób odpowiedzialna za ich zawartość. Korzystanie przez użytkownika z witryn internetowych osób trzecich podlega warunkom opublikowanym na danej witrynie.

Treści zawarte na Stronie Internetowej mają charakter czysto informacyjny i nie są wiążące. W szczególności nie stanowią oferty handlowej w rozumienia Art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z dostępu do Strony Internetowej oraz korzystania ze Strony Internetowej.

APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. nie gwarantuje dostępności i ciągłości funkcjonowania Strony Internetowej oraz produktów, usług lub oferowanych przez nią treści, ani tego, że istniejące na Stronie Internetowej treści nie zawierają błędów lub są nieaktualne, w związku z tym, zwolniona jest z odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty, które mogą być tym spowodowane. Mimo to, APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. w chwili uzyskania informacji o błędach, braku dostępu do strony, nieaktualnej zawartości strony, podejmie działania mające na celu rozwiązanie błędów, przywrócenie komunikacji i zaktualizowanie wskazanych treści, z wyjątkiem gdy pojawią się okoliczności które sprawią, że będzie to niemożliwe lub trudne do wykonania.

APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. nie gwarantuje niezawodności technicznej swojej Strony Internetowej lub niezawodności treści udostępnionych przez osoby trzecie za pośrednictwem należącej do firmy Strony Internetowej, w związku z tym zwolniona jest z wszelkiej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać z braku pewności, wiarygodności, dostępności, ciągłości, legalności, aktualności i charakteru tych treści.

APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. oświadcza i gwarantuje, że w chwili obecnej strona internetowa posiada odpowiednie technologie (oprogramowanie i sprzęt) niezbędne do dostępu i/lub użytkowania strony. Mimo to, APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. nie gwarantuje istnienia wirusów lub innych szkodliwych elementów technologicznych umieszczonych na Stronie Internetowej przez osoby trzecie. Podobnie, APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. oświadcza, że Strona Internetowa posiada odpowiednie systemy zabezpieczeń oparte na najnowszej technologii.

APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub rozbieżności w zakresie bezpieczeństwa, które mogą pojawić się wskutek korzystania z niezaktualizowanej lub niezabezpieczonej wersji przeglądarki z której korzysta użytkownik, jak również przez użycie urządzeń pamięci masowej do zapamiętywania haseł lub kodów identyfikacyjnych użytkownika w przeglądarce lub szkody, błędy lub nieścisłości, które mogą być spowodowane ich nieprawidłowym funkcjonowaniem.

APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane złym użytkowaniem ‘DEMO’ dostępnej na stronie lub za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń systemu teleinformatycznego użytkownika w związku z instalacją ’DEMO’, nie ponosi również odpowiedzialności za przypadki zainfekowania spowodowane elementami zewnętrznymi takimi jak wirusy, malware, spyware, worm, cracking, phishing, konie trojańskie, które mogłyby wpływać na poprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego, a także programu ResiPlus. Nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. Może publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

Jeśli Użytkownik uważa, iż treść lub zawartość Strony Internetowej APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. są nielegalne lub naruszają jego prawa zgodnie z przepisami jego kraju, prosimy o kontakt zAPHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. drogą elektroniczną na adres comercial@addinformatica.com