ZAPYTAJ DEMO | Zadzwoń do nas, jeśli masz jakieś pytania! +48 22 206 21 85

- POLITYKA PRYWATNOŚCI -

APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, Sp. z o.o. [w dalszej części APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS], przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z usług dostępnych na Stronie Internetowej. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej “Polityką”) informuje użytkowników Strony Internetowej www.addinformatica.com o czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dokonywanych przez APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS za pośrednictwem należącej do niej Strony Internetowej. Niniejsza polityka opisuje, w jaki sposób APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS pozyskuje i przetwarza Dane osobowe Użytkowników, po uprzednim powiadomieniu lub uzyskaniu zgody.

APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w celu dostosowania jej do zmian w przepisach, kryteriów orzecznictwa, praktyk branżowych lub interesu firmy. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem, aby każdy użytkownik strony posiadał wiedzę na temat treści/ zawartości zmian.

Zbieranie danych

Dane udostępnione w formularzu ‘Demo’ RESIPLUS zostaną włączone do pliku będącego własnością APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, która wpisana jest do Registro General de Protección de Datos (Generalny Rejestr Ochrony Danych).

Wykorzystywanie Danych

Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych przez APHELION SOLUCIONES INFORMATICAS jest udostępnienie wersji demonstracyjnej aplikacji na wniosek użytkownika.

Informujemy, że APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS może na bieżąco informować o produktach, usługach i promocjach wybraną przez siebie drogą.

Udostępnianie danych

Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, jednak w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, mogą zaistnieć przypadki, kiedy firma APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS będzie prawnie zobowiązana do udostępnienia Danych osobowych organom władzy lub innym stronom trzecim.

Cookies

“Cookie” to niewielki plik tekstowy, przechowywany przez przeglądarkę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Ta strona nie używa mechanizmów do gromadzenia danych o użytkownikach.

Bezpieczeństwo danych osobowych

APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników oraz przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, wynikających z obowiązującego prawa, w celu niedopuszczenia do utraty, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych oraz dostępu do nich bez upoważnienia, w szczególności zgodnie z Załącznikiem B do Kodeksu ochrony danych osobowych („Wymagania techniczne dotyczące minimalnych zabezpieczeń”). Ponadto, systemy informacyjne i programy komputerowe, są konfigurowane w taki sposób, aby ograniczyć korzystanie z danych osobowych i identyfikacyjnych, które wykorzystywane są wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji celów w danej sytuacji. APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS wykorzystuje szereg zaawansowanych technologii i procedur bezpieczeństwa, służących ochronie danych osobowych użytkowników.

Prawa użytkownika

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, poprawy, usunięcia lub aktualizacji niepełnych, niepoprawnych, niewłaściwych i nieaktualnych Danych osobowych. Jeżeli uważają Państwo, że dotyczące Państwa informacje posiadane przez APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS są niepełne, niepoprawne, niewłaściwe lub nieaktualne, firma APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS zobowiązuje się wprowadzić niezbędne poprawki lub usunąć nieprawidłowe informacje w okresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy. W tym celu należy przesłać pisemny wniosek wraz z kserokopią Dowodu Osobistego na adres pocztowy firmy Aphelion Soluciones Informáticas, S.p. z o.o. C\ Helsinki 52, 6-B Entresuelo 4 – Parc Central, 46900 – Torrent (Valencia) Hiszpania lub na adres elektroniczny comercial@addinformatica.com

Niniejsza Polityka prywatności podlega zmianom i aktualizacji. Obowiązuje wersja aktualnie zamieszczona na Stronie Internetowej.